THIỆP MỜI ĐẦY THÁNG

Thiệp mời đầy tháng cho các bé là sản phẩm đánh dấu sự kiện một tháng đầu tiên từ khi bé sinh ra.Sản phẩm đã in đầy đủ nội dung mời về chỉ còn ghi tên khách mời.Duyệt mẫu xong 2 ngày sau có thiệp.Giao hàng miễn phí đơn hàng 100 thiệp